DESPRE NOI

CERTO IA SECURITY

S.C. CERTO I. A  SECURITY este o societate cu capital privat  infiintata din anul 2005,  fiind inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1301/2005, avand cod unic de inregistrare RO17154012 din dorinta de a oferi servicii de calitate clientilor.

Societatea „ CERTO I.A. SECURITY” are sediul central in Bucuresti Str. Lipscani nr. 66 sect. 3  si îşi desfăşoarăactivitatea in diferite obiective din toata tara.Societatea s-a înfiinţat în luna ianuarie a anului 2005 şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/1301/2005.

Activitatea societatii consta in servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor,insotire transport valori, servicii de garda de corp, interventie rapida, monitorizarea obiectivelor prin sistemele de securitate, precum si consultanta in domeniu.

Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani este de 2.145.992 lei/474.305,00 €,   iar valoarea totala a contractelor derulate a fost  de 36.640.856 lei. Numarul mediu scriptic al angajatilor pe anul 2015 este 81,2.

S.C. CERTO I. A  SECURITY are implementat propriul sistem de management  al calitatii si certificare SRAC ISO 9001 : 2008.

Experienta cumulata de-a lungul timpului, a dus la prestarea de servicii de buna calitate si recunoastere din partea beneficiarilor a acestui lucru.

In toata aceasta perioada nu au fost inregistrate incalcari ale normelor si normativelor in vigoare, nu s-au inregistrat accidente in munca, si nu au fost probleme de natura financiara sau fiscala.

Activitatea S.C. CERTO I.A. SECURITY se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii 333/2003 si H.G 1010/2004 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si a persoanelor.

S.C. CERTO I.A. SECURITY este certificata ISO 9001. ISO 9001 a devenit o referinta internationala pentru cerintele managementului calitatii in relatiile de afaceri. Sistemul de management se refera la toate actiunile intreprinse de o societate pentru a isi administra procedurile sau activitatile, pentru a se asigura ca produsele/serviciile sale indeplinesc criteriile propuse:

– satisfacerea cerintelor clientului privind calitatea

– concordanta cu reguli si legislatie

– indeplinirea obiectivelor societatii

Managementul calitatii reprezinta ceea ce societatea face pentru a garanta ca serviciile sale indeplinesc cerintele clientului in privinta calitatii, si intrunesc cerintele de reglementare aplicabile serviciului.

Societatea este abilitata de Inspectoratul general al Politiei prin Licenta de functionare nr. 473/P/2005, avand ca domeniu de activitate paza obiectivelor, bunurilor si transportul valorilor, la unitati de orice fel ( Regii autonome, societati comerciale, proprietati private, institutii publice), oferindu-le intreaga gama de servicii specifice asigurarii securitatii, integritatii bunurilor si transportul valorilor.

+Certificate si diplome imagini.

Agentii de paza pregătiți de societatea noastră vor colabora cu conducerea institutțiilor, companiilor sau persoanelor desemnate din partea clienților.

Statului in timpul serviciului si vor comunica masurile luate. Agentii de paza vor sunt coordonati si controlati in fiecare obiectiv de catre sefii de tura si sefii de obiectiv,cat si de inspectorul de securitate.

Societatea este departamentata pe principiul functional, fiind condusa de un director general care este si patronul firmei. Acesta are in subordine un director executiv , un director tehnic si un  director economic.

Specialistii nostrii

Specialistii nostrii, in baza studiului de obiectiv vor elabora planul anual de pază in colaborare cu Politia Locala,  si il va inainta spre avizare organelor abilitate.

Firma noastra are incheiata polita de asigurare  pentru acoperirea riscurilor din desfasurarea activitatii.

Activitatea va fi coordonata de un şef de obiectiv, care are urmatoarele obligatii:

– să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;

– să informeze de îndată conducerea unităţii, poliţia, pompierii, despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora;

– să propună conducerii beneficiarului măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;

– să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine

Agentii nostri de paza vor fi instruiti periodic,  fiind pe deplin raspunzatori de nerespectarea prevederilor legale.

Firma noastra are incheiata polite de asigurare  pentru acoperirea riscurilor din desfasurarea activitatii.

Seriozitatea si eficienta serviciilor noastre, au ca rezultat faptul ca  la nici unul din obiectivele nu au fost inregistrate la Politie  evenimente de natura efractiilor si distrugerilor.