AGENȚI

OBLIGAȚII ȘI INSTRUIRE

INSTRUIREA AGENTILOR

Agentii de paza vor fi instruiti in conformitate cu  planul de paza, urmatoarele:

 1. a) sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure integritatea acestora;
 2. b) sa permita accesul in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne ale beneficiarului;
 3. c) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitori, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii, sau a altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces verbal pentru luarea acestor masuri;
 4. d) sa incunostiinteze de indata seful sau ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;
 5. e) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili, ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru l

OBLIGATIILE AGENTILOR

Agentii de paza au urmatoarele obligatii:

 1. Sa asigure paza bunurilor sau valorilor, in raport de specificul obiectivului, precum si orice alte sarcini care i-au fost incredintate, potrivit planului de paza;
 2. Sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatilor pazite;
 3. Sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite in obiectivul pazit, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor flagrante, sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii, sau a altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea ori paza lor, intocmind totodata un proces verbal pentru luarea acestor masuri. Sa incunostiinteze de indata dispeceratul societatii, si conducerea beneficiarului.  despre producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate;

In caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili, ori de substante chimice, la retelele electrice sau telefonice si in orice alte imprejurari care sunt de natura sa produca pagube, sa aduca de indata la cunostinta dispeceratului societatii,  si tuturor celor in drept, asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului;

 1. In caz de incendii, sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii si politia;
 2. Sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre: explozii, inundatii, etc.
 3. Sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura a prejudicial patrimoniul unitatii si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea infractorilor;
 4. Sa pastreze secretul de stat si cel de serviciu, daca, prin natura atributiilor, are acces la asemenea date si informatii;
 5. Sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare si de protectie cu care este dotat si sa faca uz de echipamentul de autoaparare din dotare, numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
 6. Sa poarte uniforma si insemnele distinctive numai in timpul serviciului;

10.Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice sau cand starea de sanatate nu-i permite executarea serviciului si nici sa  nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului; sa nu permita intrarea in obiectiv a persoanelor aflate sub influenta alcoolului.

11.Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta;

12.Sa execute intocmai dispozitiile sefilor ierarhici, cu exceptia celor vadit nelegale, si sa fie respectuos in raporturile de serviciu;

13.Sa respecte consemnul general si particular al postului.

14.Sa cunoasca in amanunt locurile si punctele vulnerabile din perimetrul postului, pentru a preveni producerea oricarei fapte care poate aduce prejudicii obiectivului sau personalului;

15.Sa nu paraseasca postul decat cu aprobarea conducerii  societatii cat si a beneficiarului, si numai dupa ce a fost inlocuit;

16.Pentru instruire si informare pe problemele aparute sau care urmeaza a fi rezolvate, sa se prezinte la postul de paza cu 15 minute inainte de luarea in primire a serviciului;

17.Sa ia in primire serviciul, verificand documentele si materialele din inventarul postului;

18.Sa nu permita intrarea persoanelor cu aparate de filmat sau fotografice aflate la vedere si folosirea acestora, decat cu aprobarea conducerii beneficiarului si numai daca sunt insotite de delegatul imputernicit de catre conducerea  beneficiarului in acest scop, consemnand despre aceasta in procesul verbal;

19.Sa nu primeasca, sa nu transmita si sa nu pastreze la post plicuri, colete, bagaje sau orice alte obiecte;

20.Sa poarte in timpul serviciului mijloacele de autoaparare si transmisiuni in dotare, bine intretinute si in stare de functionare. Sa fie in masura sa manuiasca mijloacele tehnice de paza, alarmare, comunicare, iluminare, stins incendii, pe care le are in primire;

21.Sa poarte in timpul serviciului uniforma bine intretinute si insemnul distinctiv conferit pentru paza obiectivului;

22.Sa aiba o atitudine de respect fata de personalul beneficiarului.  si vizitatori, sa fie politicos si respectuos in orice imprejurare;

23.Sa fie intransigent in executarea consemnului postului, sa nu execute alte activitati (vizionari TV, citit, sau sa doarma in timpul noptii, etc.) care sa-l distraga de la indeplinirea atributiilor;

24.Sa nu foloseasca sau sa permita folosirea de catre alte persoane a mijloacelor de transmisiuni in   interes personal.

25.Sa nu intre in birourile beneficiarului.

26.Sa nu dea de relatii tertilor despre activitatea de paza